OnderwijspraktijkRoosendaal | De Lind 11 | 4709 RJ Nispen | Tel: +31165538751
OnderwijspraktijkRoosendaal JEUGD
                          Remedial teaching
Heeft het kind moeite met de lesstof vanwege een leerprobleem of zijn er vermoedens dat een leerprobleem de oorzaak is (bijv. dyslexie), dan ben jij bij OnderwijspraktijkRoosendaal op het juiste adres. De gediplomeerde remedial teacher gaat met het kind aan de slag om de juiste handvatten te geven om met het leerprobleem om te kunnen gaan. Het leerprobleem zal niet helemaal opgelost worden, maar we doen ons best om het leerprobleem zo goed mogelijk te omzeilen. Daardoor zal er bij bijv. leesvaardigheid of spelling zeker vooruitgang geboekt kunnen worden. Indien nodig kunnen er ook testen gedaan worden om te kijken waar de precieze problematiek zit. Een remedial teacher heeft echter niet de bevoegdheid om te diagnosticeren. Ook heeft een remedial teacher niet de bevoegdheid om bijv. een IQ-test af te nemen. Voor beide gebieden kan er naar een orthopedagoog verwezen worden. Daarnaast is het ook mogelijk dat een orthopedagoog eerst remedial teaching aanraadt, alvorens tot een diagnose te komen. Dit is soms nodig als er nooit eerder hulp is geweest om uit te sluiten dat er slechts sprake is van een achterstand. Ook deze lessen worden hier gegeven. OnderwijspraktijkRoosendaal is lid van de beroepsvereniging LBRT.
Terug naar Jeugd