OnderwijspraktijkRoosendaal | De Lind 11 | 4709 RJ Nispen | Tel: +31165538751
OnderwijspraktijkRoosendaal JEUGD
                          Nederlands
Terug naar Jeugd
Het kan zijn dat uw kind uitvalt voor het vak Nederlands. Is er een klein gat in de kennis ontstaan dan volstaat bijles. Het kan echter ook zo zijn, dat het kind uitvalt op een groter gebied. Je komt dan in het gebied Nederlandse les. Bijv. Nederlands is voor het kind zijn 2 e  taal. Maar ook Nederlandse kinderen kunnen moeite hebben met hun eigen taal. Denk bijv. aan woordenschat of begrijpend lezen. Beide onderdelen zijn cruciaal voor andere vakken. Als je moeite hebt met woordenschat of begrijpend lezen kunnen de zaakvakken heel moeilijk gaan. OnderwijspraktijkRoosendaal combineert de kennis van remedial teaching en Nederlands om de juiste lessen te kunnen geven.