OnderwijspraktijkRoosendaal | De Lind 11 | 4709 RJ Nispen | Tel: +31165538751
OnderwijspraktijkRoosendaal JEUGD
                          Bijles
Terug naar Jeugd
Is een bepaald vak lastig voor je zoon of dochter? Dan kan tijdelijke bijles een oplossing zijn. Het verschil met remedial teaching is, dat er bij bijles de stof die niet goed wordt beheerst op een andere manier wordt uitgelegd. Er is hier geen sprake van een leerprobleem, maar een hiaat in de kennis. Door individueel en op andere manieren uit te leggen en te oefenen, kan het gat worden weggewerkt. Voor bijles voor verschillende vakken kun je hier terecht. Daarnaast kan het zijn dat je moeite hebt met een bepaalde vaardigheid op taalgebied. Bijv. begrijpend lezen. Ook hiervoor kun je bijles krijgen.